Home > Artikel > Shoora – Islams väg till beslutsfattning

Shoora – Islams väg till beslutsfattning

shoora
Download PDF
Denna artikel är skriven av Abu Ilyás i samråd och tillsyn av shaykh Abu Muadh

v

All lov och pris tillkommer Allaah den Högste, Konungen, världarnas Herre. Vi söker vår tillflykt hos Allaah från det onda som finns i våra själar och i våra handlingar. Vi ber Allaah om förlåtelse för synderna som vi har begått, medvetet och omedvetet. Må Allaahs frid och välsignelser vara över våran älskade Profet Muhammad, hans familj, hans följeslagare och dem som följer i deras spår fram till Domedagen.

 

Bakgrund

Shoora är ett välkänt begrepp i Islam, framförallt i området av Fiqh, bland de lärda och eleverna av kunskap. Shoora har i många böcker av islamiska termer översatts som samråd medan andra har gett förklaringen att shoora är ett islamiskt styrsystem. Båda kan vara rätt på sitt sätt och tillämpas i översättningen, och Allaah vet bäst.

Shoora har använts redan under Profetens z tid och det är något som Allaah b nämner i Koranen. Med det sagt kan vi vara överens om att shoora inte är ett system skapat av människan utan det är något som Allaah har uppenbarat för Profeten z som sedan lärt sina följeslagare. Allaah d säger i Koranen:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

“Glöm därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem. Inhämta deras råd (shaawirhom) i de angelägenheter [som är av vikt]” [3:159]

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“och som svarar när deras Herre kallar och som förrättar bönen och som [i allt] iakttar regeln om samråd (shooraa) och som ger åt andra av det som Vi skänker dem för deras försörjning;” [42:38]

Allaahs Sändebud z brukade samråda med sina följeslagare i olika frågor. Trots att han var Allaahs Sändebud och ledaren av muslimerna så befallde Allaah ändå att han skulle samråda med sina följeslagare, vilket han brukade göra enligt många ahadíth. Vid slaget av Badr frågade Profeten sina följeslagare om muslimerna bör genskjuta karavanen som styrdes av Abu Sufyan. De sade, “Å Allaahs Sändebud! Om du önskar att gå över havet skulle vi följa dig i det och om du marscherar till Barkul-Ghimad skulle vi marschera med dig. Vi skulle aldrig säga det som Israels Barn sa till Moosa, ‘Gå du och din Herre, och slåss ni två, vi stannar precis här.’ Utan vi säger marschera framåt och vi ska marschera framåt med dig; och framför dig, och till höger om dig och till vänster om dig skall vi slåss.” Profeten frågade även om deras åsikt vart de bör stanna för att slå läger vid Badr. Al-Mundhir ibn ‘Amr föreslog att slå läger nära fienden för han önskade att uppnå martyrskap.1 Det finns även flera andra tillfällen då Profeten z skulle samråda med sina följeslagare i beslutsfattning så som vid slaget vid Uhud eller dagen av Khandaq.

 

Shoora efter Profetens död

Shoora användes även efter Profetens död och fortsätts att använda även idag eftersom detta är något som Allaah d har talat om i Koranen och som Profeten z tillämpat i sitt liv och även lärt sina följeslagare. Redan under tiden av Abu Bakr f, då han blev utvald till Khalifah, fortsatte shoora att tillämpas. De lärda i Fiqh säger att Abu Bakr skulle gå tillväga på följande sätt för att komma fram till ett beslut:

  1. Han skulle söka i Koranen för specifik dom angående ett problem.
  2. Om han inte fann svaret där skulle han söka domen för det i Sunnah, uttalanden och handlingar av Profeten z.
  3. Om han inte fann svaret skulle han kalla till shoora, där han kallade på de största utav sahaabah och försökte sedan komma fram till ett enhälligt överenskommelse för en problemlösning (ijmaa’).
  4. Om de inte kunde uppnå ijmaa’ skulle han ta sidan av majoriteten.
  5. Hursomhelst, om skillnaderna var så stora att på överväldigande majoritet kunde åsikten bestämmas, khalifan skulle göra sin egen ijtihaad, som sedan skulle bli lag. Det är också värt att nämna att khalifah hade rätten att styra över konsensus.2

Därmed har shoora fortsatt att användas under följeslagarnas tid och även under tiden av Salaf och khalaf, och så även under vår tid, av de lärda, elever av kunskap, organisationer, etc. Och Allaah vet bäst.

De lärda säger idag att det är fel att förknippa shoora med demokratiska system av ett flertal anledningar. Bland de största anledningarna är:

  1. Shoora har att göra med nya saker som dyker upp, nya problem som dyker upp och nya frågor. Det är angelägenheter som inte finns redan förklarade tydligt i Koranen och Sunnah. Till exempel – det finns ingen shoora i frågan om bönen är obligatorisk eller inte. Så shoora finns inte för angelägenheter som redan finns förklarade i Koranen och Sunnah. Andra exempel kan t.ex. vara brukning av alkohol, zina, riba, etc.
  2. Majlis ash-shoora (dvs. den kommittén eller gruppen som omhändertar samrådet) formas av folk som har kunskap inom fiqh, islaam och sharee’ah, fahm och som har hög nivå av fromhet och god karaktär. Vissa shuyoukh har tillfrågats angående grupper som ska bilda shoora men där ingen har studerat Islam i universitet eller hos lärda som är kända för Ummah, vem man ska välja då. Svaret skulle bli att de skall välja de som har mest kunskap av dem och som är kända för god akhlaaq samt rättfärdighet och att shoora därefter ska referera alla shar’i frågor till folket av kunskap, lärda och elever.
  3. Shoora är inte bindande för den som leder; dvs. det är inte den som leder vars åsikt måste träda i kraft. Tvärtom så kan den som leder ge företräde till åsikten av en utav medlemmarna av rådet ifall det stöttas med bevis och på så sätt kan den åsikten föredras över andra medlemmarnas åsikt. I demokratiska system är det tvärtom, där röstningen av majoriteten blir bindande oavsett.

 

För att avsluta…

Shoora är ett ädelt system för att komma fram till beslut där man reflekterar djupt över Allaahs religion och regler som sattes utav Allaah och Hans Sändebud för att sedan komma fram till ett beslut som är i enlighet med sharee’ah. Därmed är shoora inte ett demokratiskt, system skapat av en människa utan det är ett system påbjudet av Allaah och applicerat av Allaahs Profet och de rättfärdiga som följde i hans spår.

Och Allaah vet bäst.

  1. Detta nämns av ibn Kathír i hans kommentar.
  2.  al-Madkhal, sid. 107

Lämna ett svar

Räkna ut (spamkontroll) *

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng