Home > 'Aqeedah > Shirk – varför varna för Shirk?

Shirk – varför varna för Shirk?

shirk
Download PDF

Shirk (att associera andra vid sidan av Allaah) är den största synden genom vilken man visar olydnad gentemot Allaah b och dess faror är enorma. Denna synd är mer gömd än vad en krypande myra kan vara gömd. På grund av det är det upp till varje muslim att ha kunskap om shirk fram tills det att han blir säker ifrån det, fram tills han befinner sig på en ren väg angående dess angelägenhet och fram tills det att han har utrustat sig för att inte falla i den [synden]. Så det finns flera anledningar varför muslimerna, så som Luqmans son, bör varnas för shirk; några av dem är följande:

 1. Allaahs Sändebud z – som inte talade utifrån sina egna luster – varnade oss för att shirk kommer att hittas i denna Ummah och att avgudadyrkan kommer att hittas i den samt att folk [i denna Ummah] kommer att följa vägarna av de tidiga avgudadyrkarna. Sannerligen har många ahadíth nått oss angående det här ämnet så som:“Det kommer inte att komma en dag eller en natt utan att al-Laat och al-‘Uzza dyrkas.” 1“Al-Laat var en man som brukade blanda buljong för pilgrimerna.”  Vad gäller al-‘Uzza då har an-Nasaa’ee återberättat i sin Sunan (2/357) att när Allaahs Sändebud z erövrade Makkah sände han Khaalid ibn al-Waleed till det (al-‘Uzza). Han fann den (avgudabilden) vara byggd runt tre träd så han högg ner dem och förstörde byggnaden. Så han gick till Profeten och informerade honom men han sade: “Gå tillbaka för du har inte gjort något.” Så han återvände och fann beskyddarna av avgudabilden fly ropandes, “Å ‘Uzza!” Så Khalid kom och fann en kvinna med rufsigt hår slänga jord över sitt huvud. Så han högg henne med sitt svärd och dödade henne sedan återvände han till Profeten och informerade honom. Så han sade, “Det var al-‘Uzza”.]Och Profeten z sade:

  “Timmen kommer inte etableras förrän stammar av min Ummah fäster sig vid avgudadyrkarna och förrän stammar från min Ummah dyrkar avgudabilder.” 2

  Och han sade:

  “Ni kommer sannerligen att följa vägarna av dem som kom innan er, handspänning efter handspänning, armspänning efter armspänning, till den utsträckning att om de skulle gå in i en ödlas hål skulle ni gå in med dem.” 3

  Sannerligen, det som Allaahs Sändebud z pratade om händer nu så som vi ser i vår tid vilseledningen av några muslimer från deras sanna religion och deras bihang till människorna av gravar, och hur de klamrar sig till dem och offrar till dem medan de utesluter Allaah.

 2. Sannerligen måste muslimen lära känna den ondskan för att varnas för den och hålla sig långt borta ifrån den eftersom den som inte känner till den kan falla i den ovetande. Detta har bevisats i yttrandet av Hudhayfah: “Folket brukade fråga Allaahs Sändebud om det goda; jag brukade fråga Allaahs Sändebud om det onda på grund av fruktan att jag kan falla i den [ondskan].” 4
 3. Shirk är den största synden på grund av följande:

  – Det efterliknar skapelsen med Skaparen i egenskaperna av Uloohiyyah. Så den som associerar någon vid Allaah då har han sannerligen efterliknat honom till Honom (Allaah) och detta är största orättvisan, så som Allaah säger:“att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!” 5

  Och orättvisa (dhulm) är att sätta något utanför dess riktiga plats. Så den som dyrkar andra vid sidan om Allaah då har han sannerligen lagt dyrkan utanför dess riktiga plats och han riktar den (dyrkan) till någon som inte förtjänar det och detta är den största orättvisan.

  – Allaah informerar att Han inte förlåter den som inte ångrar sig från shirk:

  “GUD FÖRLÅTER inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd.” 6

  – Allaah har informerat att Han har gjort Paradiset förbjudet för den som begår shirk och att hans boende kommer att vara i Helvetet. Allaah säger:

  “Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För [dessa] syndare finns ingen hjälpare.” 7

  – Shirk nollställer alla goda gärningar så som Allaah säger:

  “Om de hade satt medhjälpare vid Hans sida skulle helt visst allt vad de åstadkommit ha gått om intet.” 8

  Och Allaah säger:

  “Men det har uppenbarats för dig liksom för dina föregångare att om någon sätter medhjälpare vid Guds sida skall allt vad han har åstadkommit [i denna värld] gå om intet och [i nästa liv] skall han höra till förlorarna.” 9

  – Shirk är en brist och något som Allaah har negerat från Sig Själv. Så den som associerar andra vid sidan om Allaah har sannerligen bekräftat för Allaah det som Allaah har negerat för Sig Själv. 10z[/Islamic]. Allaah har negerat shirk och den som begår det kommer inte att få det accepterat; tvärtom ett svårt straff och lidande väntar honom i dunya och i akhirah om inte ånger träder in i hans hjärta och han ångrar sig till Allaah och lämnar denna synd.] Detta är målet av muhaadah (vända bort) från Allaah, och målet av mu’aanidah (förnekelsen) och mushaaqah (vilseledningen). 11

Ädla läsare, frukta Allaah och den straff som Allaah har förberett för dem som sätter andra vid sidan om Honom. Lär dig om denna synd och skaffa fast kunskap som, med Allaahs Vilja och tillåtelse, kommer att hjälpa dig att undvika de fällor som Shaytaan lägger för att du ska falla i den [synden]. Frukta Allaah och gör du’aa’ till Allaah så att Han skyddar dig från denna synd och att Han skyddar dig från fällorna. Sannerligen är Allaah den bästa Beskyddaren.


 

 1. Återberättat av al-Bukhaari. Vad gäller al-Laat, ibn Jareer at-Tabaree återberättade i sin tafsír (27/58-59): “De tog namnet från namnet av Allaah så de sade, ‘Al-Laat’, sökandes att göra det feminint, och Allaah är Högt över och långt ifrån deras yttranden.” Imam al-Bukhaari återberättade i sin Sahíh (6/361) från Muslim ibn Ibrahím som återberättade att Abul-Ashab återberättade att Abul-Jawzaa återberättade från ibn ‘Abbaas angående Allaahs yttrande: “HAR ni ägnat en tanke åt Al-Lat och Al-Uzza?” [53:19
 2. Abu Dawood
 3. Antecknat av al-Bukhaari
 4. Antecknat av al-Bukhaari
 5. Koranen; 31:13
 6. Koranen; 4:48
 7. Koranen; 5:72
 8. Koranen; 6:88
 9. Koranen; 39:65
 10. Shirk är den totala motsatsen till det naturliga tillståndet och den rena tawheed som Allaah har informerat oss om i Koranen och som Allaah har lärt oss genom sin Profet [Islamic phrases=”Shallallahu ‘alaihi wa Sallam”
 11.  Kitaab at-Tawheed, sid. 8-10

Lämna ett svar

Räkna ut (spamkontroll) *

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng