Home > Artikel > Rätt eller Fel: Firandet av Mawlid – del 1

Rätt eller Fel: Firandet av Mawlid – del 1

///
Stängd för kommentarer
Download PDF

I den här artikeln vill vi fokusera på ett svar till dem som anser en innovation vara god samt 5c294d8774923ce2a44bdbfbd177708cdem som firar Profetens födelsedag.

 

Först och främst:

Det bör först och främst uppmärksammas att de lärda har olika åsikter angående det exakta datumet för Profetens (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) födelsedag, och det finns ett flertal åsikter. Ibn ‘Abd al-Barr (må Allah vara nådig över honom) tyckte att han (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) föddes på den andra av Rabee’ al-Awwal; ibn Hazm (må Allah vara nådig över honom) tyckte att det var mest troligt att han föddes på den åttonde. Det sades även att han föddes på den tionde, så som det var åsikten av Abu Ja’far al-Baaqir. Och det sades att han föddes på den tolfte, så som det var åsikten av ibn Ishaaq. Det sades även att han föddes i månaden av Ramadan, så som det berättades av ibn ‘Abd al-Barr från az-Zubayr ibn Bakkaar.

Se: as-Seerah an-Nabawiyyah av ibn Kathir, sid. 199-200.

 

Dessa åsiktsskillnader bland de lärda är tillräckliga för oss att inse att de som älskade Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) bland de tidiga generationerna i denna ummah inte var säkra på hans födelsedatum, för att ens kunna fira den. Flertal århundraden passerade under vilka muslimerna inte firade hans födelsedag tills det en dag introducerades av Faatimids.

Shaykh ‘Ali al-Mahfooz (må Allah vara nådig över honom) sade:

De första att introducera (firandet av Mawlid) i Kairo var Faatimid kalifer i det fjärde århundradet AH. De introducerade firandet av sex födelsedagar: Profetens födelsedag, ‘Alis (må Allah vara nöjd med honom) födelsedag, Faatimah az-Zahras (må Allah vara nöjd med henne) födelsedag, al-Hasan och al-Husayns (må Allah vara nöjd med dem) födelsedag, och födelsedagen av den dåvarande kalifan. Dessa firanden fortsatte att hållas tills de upplöstes av al-Afdal, befälhavaren av armén. Sedan återinsattes de under kalifatet av al-Aaamir bi-Ahkaam Allah i 524 AH, då folket nästan hade glömt bort dem. Den första som introducerade firandet av Profetens födelsedag i staden av Irbil var al-Malik al-Muzaffar Abu Sa’eed i det sjunde århundradet. Och folket började gå långt i firandet av Profetens födelsedag och de började introducera allting som de själva önskade och allting som lockades av djävlarna bland människorna och jinn. Slut citat.

Al-Ibdaa’ fi Madaar al-Ibtidaa’, sid. 251

 

För det andra:

Angående det som nämns i frågan om det som sägs av dem som firar Profetens födelsedag: om någon säger till dig att allting som vi gör måste ha gjorts på tiden av Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) eller vid tiden av Sahaabah eller Taabi’een, detta indikerar på att de inte har någon kunskap om vad som menas med innovation (bid’ah) och vad Sändebudet (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) varnade oss om i många hadither. Innovationen som vi varnades för är den som görs som en handling av dyrkan för att komma närmare Allah, Upphöjd är Han, (som inte utfördes av Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) eller föreskrevs i islam). Detta är riktlinjen angående definitionen av innovation.

Det är inte tillåtet att försöka komma närmare Allah genom att göra en handling av dyrkan som inte föreskrevs för oss av Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom). Detta är vad vi förstår från Profetens förbud för innovation. Innovation eller bid’ah innebär att försöka komma närmare Allah den Upphöjde genom medel som Han inte har föreskrivit. Därmed sade Hudhayfah (må Allah vara nöjd med honom): “Alla handlingar av dyrkan som inte gjordes av Allahs Sändebuds följeslagare, försök inte dyrka Allah genom dem.”

Angående sådana angelägenheter sade imam Maalik (må Allah vara nådig över honom): “Det som inte var en del av religionen vid den tiden kan inte vara en del av religionen idag.” Med andra ord, det som inte var en del av religionen vid tiden av Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och som inte han använde för medel för att komma närmare Allah, kan inte vara en del av religionen efter det.

Dessutom, det här exemplet som nämns av frågeställaren, vilket är vetenskapen av al-jarh wa’t-ta’deel (utvärderingen av hadithåterberättarna), och hans argument att det är en innovation som inte är klandervärd, är en åsikt som hålls av dem som delar in innovation i god innovation och dålig innovation; sedan går de längre än så och delar innovationerna i fem klassificeringsdomar (obligatoriskt (waajib), rekommenderat (mustahabb), tillåtet (mubaah), förbjudet (haraam) och ogillat (makrooh)). Den här klassifikationen nämndes av al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salaam (må Allah vara nådig över honom); han följdes i det av sin elev al-Qarraafi. Ash-Shaatibi svarade al-Qarraafis godkännande av den här klassificeringen genom att säga:

Den här klassificeringen är något som har hittats på och det finns inga bevis för det i sharee’ah. Istället är det bara en motsägelse eftersom en del av definitionen av innovation är att det inte finns något bevis för det i sharee’ah, vare sig i texterna av sharee’ah eller i grundprinciperna. Om det fanns något i sharee’ah att indikera att något är obligatoriskt eller rekommenderat eller tillåtet, i det fallet hade det inte varit en innovation och handlingen skulle sedan inkluderas under den allmänna rubriken av handlingar som är påbjudna eller som är frivilliga. Så att hänvisa till dessa saker som bid’ah och att sedan påstå att bevisen kan indikera på om de antingen är obligatoriska eller rekommenderade eller tillåtna innebär att man motsäger sig själv.

 

När det gäller att man beskriver viss innovation som ogillat (makrooh) och förbjuden (haraam), detta är korrekt, med grunden att de är innovationer, och inte av någon annan anledning. Om det finns bevis att något är tillåtet eller ogillat, detta bevisar inte att det är en innovation för det finns en möjlighet att det kan vara en synd, så som mord, stöld, alkoholbruk och så vidare. Det finns ingen innovation i vilken det kan föreställas att den här klassifikationen tillämpas alls, förutom i fallet av vad som ogillas och vad som är förbjudet, enligt det här argumentet.

 

Det som berättades av al-Qarraafi från hans följeslagare om enigheten angående avvisandet av innovationer är korrekt, men klassifikationen på det är inte korrekt. Det är väldigt konstigt att han berättade att det fanns en enighet vid den tiden när han framställde ett antiargument för den angelägenheten, vilket skulle innebära att det fanns ingen enighet. Det är som om han enbart följde sin shaykh – dvs. ibn ‘Abd as-Salaam – när det gäller den här klassifikationen, utan att forska om den.

 

~ Sedan nämnde han anledningen till att al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salaam (må Allah vara nådig över honom) gav efter den här klassifikationen och att han kallade konceptet för al-masaalih al-mursalah (hänsyn till allmänintresset) en innovation, sedan sade han: ~

 

När det gäller al-Qarraafi så har han ingen ursäkt för att ha framfört att klassifikationen på ett annat sätt än det sättet som hans shaykh avsåg och annat än vad folket avsåg, eftersom hans skiljdes (i åsikten) från alla andra angående den klassifikationen, så han gick emot enigheten. Slut citat.

Al-I’tisaam, sid 152-153. Vi råder dig att hänvisa till boken eftersom författaren svarade med ett långt svar och han gjorde ett bra jobb, må Allah vara nådig över honom.


 

Profetens (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) födelsedag var känd för hans följeslagare och deras kärlek för honom var enorm; de kunde ha tagit hans födelsedag som en festival som ska firas och det fanns inget som hindrade dem från det. Men på grund av att Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och hans följeslagare inte gjorde något av detta slag är det känt att det inte är föreskrivet; om det var föreskrivet skulle de vara de första av folket att göra det (dvs. fira Profetens födelsedag).

Shaykh al-Islam ibn Taymiyah (må Allah vara nådig över honom) sade:

Angående det som vissa folk har introducerat, vare sig i imitationen av det kristna firandet av ‘Isas (Jesus – fred vare över honom) födelsedag eller på grund av kärleken för Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och för att visa respekt för honom – må Allah belöna dem för den här kärleken och ansträngningen, men inte för den här innovationen – eller tagandet av Profetens födelsedag som en festival, trots de lärdas åsiktsskillnad angående födelsedatumet, detta är något som de tidiga generationerna inte gjorde, trots faktumet att samma anledning för att göra det (dvs. kärleken för Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom)) fanns där och det fanns inga hinder för att inte göra det. Om detta var något som var ren godhet eller mestadels gott skulle de tidiga generationerna (må Allah vara nöjd med dem) gjort det mer troligt än andra, eftersom de hade större kärlek för Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och större respekt för honom än vi har, och de var mer ivriga i att göra gott. Istället är det bästa sättet att visa kärlek och respekt för honom genom att följa honom och lyda honom, genom att följa hans befallning, genom att väcka hans Sunnah både på insidan och utsidan, genom att propagera budskapet som han sändes med och genom att sträva hårt i att göra det, i ens hjärta och genom ens handlingar och ord. Detta är vägen av de tidiga generationerna, Muhaajireen och Ansaar och de som följde dem i sanningen. Slut citat.

 

Iqtida’ as-Siraat, sid. 294-295

 

 

 

 

Och Allah vet bäst.

 

Du kanske tycker om
goda tankar
Goda tankar om Allah vid dödsstunden
fatwa1
Fatwa: När ska man säga Yarhamuk Allah
AllahsKursi
Allahs Kursi
Shukrserien | Del 5 | Innebörden av al-Hamd

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng