Home > Ramadan > Ramadan Q&A: familjen och Ramadan

Ramadan Q&A: familjen och Ramadan

ramadan
Download PDF

v

Det är en utav välsignelserna från Allaah till muslimen att Han tillåter honom fasta under Ramadan och att spendera nätterna i bönen. Det är en månad under vilken goda gärningar mångdubblas och folket lyfts i status, när Allaah befriar några människor från Elden. Så muslimen bör sträva att göra det bästa under denna månad och utav godheten den för med sig; han bör skynda för att spendera sitt liv i dyrkan. Så många människor som har berövats denna månad på grund av sjukdom, död eller vilseledning.

Muslimen bör göra det yttersta av sin tid under denna månad; han har en oundviklig plikt gentemot sina barn, att uppfostra dem väl och se till att de växer upp ordentligt, han bör uppmana dem att göra alla slags goda gärningar och lära dem bli vana vid det – eftersom barnen kommer att växa upp på sättet som hans far gör honom van vid.

Under dessa välsignade dagar har fadern och modern en roll för att göra det bästa utav denna tid och här kommer några råd:

1. Se efter barnens fasta och uppmuntra dem som brister i detta.

2. Påminna dem om det verkliga naturen av fastan och att det inte handlar enbart om att ge upp maten och dryck utan att det är ett sätt att uppnå taqwa (fromhet) och att det är en möjlighet för syndarna att förlåtas och att synderna sonas.

Det återberättades från Abu Hurayrah att Allaahs Sändebud z gick upp på minbar och sade: “Amín, amín, amín.” Det sades till honom, “Å Allaahs Sändebud, varför gjorde du så?” Han sade, “Jibreel sade till mig, ‘Må Allaah gnida hans näsa i jorden, den personen när Ramadan kommer och hans synder inte förlåts’ och jag sade‘Amín’Sedan sade han, ‘Må Allaah gnida hans näsa i jorden, den personen som lever för att se sina föräldrar bli gamla, en eller båda utav dem, men han träder inte in i Paradiset.’ och jag sade, ‘Amín’. Sedan sade han, ‘Må Allaah gnida hans näsa i jorden, den personen i vars närvaro du (Profeten) nämns och han inte sänder välsignelser över dig’, och jag sade, ‘Amín’.” 1

3. Lära dem etiketten och reglerna för hur man äter, så som att man äter med höger hand av det som finns rakt framför dem; påminna dem att överdrift är haraam och att det är skadligt för kroppen.

4. Inte låta dem spendera för mycket tid på att äta iftaar så att de missar maghreb-bönen i församling.

5. Påminna dem om de fattigas situation och de som inte kan hitta ens mat för att släcka elden av hunger; påminna dem om situationen av de som har migrerat eller som slåss i jihaad för Allaahs skull på olika ställen.

6. Dessa församlingar ger en möjlighet att föra släktingar närmare och att upprätthålla släktbanden. Denna tradition finns fortfarande i några länder och det är en möjlighet att fixa brutna band mellan släktingar.

7. Hjälpa moderna att laga mat och städa upp samt hålla maten i bra skick så att den kan ätas.

8. Påminna dem att be qiyaam (taraweeh) och förbereda inför det genom att inte äta för mycket och att vara redo i tid för att utföra bönen i moskén.

9. Angående suhoor, föräldrarna bör påminna familjen om den barakah av suhoor som finns och att den ger personen styrkan att fasta.

10. Ge tillräckligt med tid innan fajr-bönen så att de som inte har bett witr får göra så och så att de som har försenat sin bön fram till slutet av natten kan be och så att varje person kan göra du’aa’ till sin Herre så som den önskar.

11. Fokusera på att be Fajr-bönen i tid i församling i moskén, för dem som det är ett krav på. Vi har sett många människor som vaknar vid nattens slut för att äta, sedan går de tillbaka till sängen och de försummar fajr-bönen.

12. Det var bland Profetens z vanor under de tio sista dagarna av Ramadan att vara uppe under natten och väcka familjen. Detta tyder på att familjen bör uppmärksamma tiden och göra sitt yttersta under den här välsignade tiden och göra det som behagar Allaah b. Så maken bör väcka sin fru och barnen så att de kan göra det som kommer föra dem närmare deras Herre.

13. Det kan finnas små barn i huset som behöver uppmuntras att fasta så fadern bör uppmuntra dem att vakna för suhoor och uppmuntra dem att fasta genom att prisa dem och ge belöning till den som fastar hela månaden eller halva, etc.

Det återberättades att al-Rubayyi’ bint Mu’awwidh sade: “På morgonen av ‘Ashoora’ sände Profeten z meddelande till byarna av Ansaar och sade, ‘Den som började utan att fasta, låt honom inte äta under resten av dagen, och den som började dagen fastandes, låt honom fasta.'” Hon sade: “Vi brukade fasta och få våra barn att fasta, [och ta dem till moskéerna] och göra leksaker för dem av ull, sedan om någon av dem grät för mat skulle vi ge honom den leksaken fram till iftaar.” 2

An-Nawawi sade: “Denna hadíth visar att vi bör träna barnen att utföra handlingar av dyrkan och vänja dem att göra så men de är inte ansvariga. Al-Qaadi sade: ‘Det återberättades från ‘Urwah att när de är kapabla till att fasta då blir det obligatoriskt för dem. Detta är ett misstag som har motbevisats med sahíh hadíth, ‘Pennan är lyft från tre: från barnet tills det når tillväxttiden…” Och Allaah vet bäst.” 3

14. Om möjligheten finns bör fadern och modern ta familjen till ‘Umrah under Ramadaan och det är något som kommer gynna dem i Livet efter detta, både dem själva och deras familj, eftersom ‘Umrah under Ramadaan har samma belöning som Hajj. Det är bättre att gå i början av Ramadaan för att undvika folkmängderna.

15. Maken bör inte överbelasta sin fru med mer än det som hon orkar med vad gäller matförberedelserna och liknande. Många människor ser denna månad som en månad för att förbereda lyxmat och dryck och de är extrema i det. Detta distraherar dem från sötman av denna månad och det är emot anledningarna bakom fastan, vilket är att uppnå fromhet.

16. Månaden av Ramadaan är månaden av Qur’aan så vi föreslår att varje familj samlas för att recitera Qur’aan. Fadern bör lära sin familj att recitera Qur’aan och hjälpa dem förstå versernas innebörd. I samma församling kan de också läsa en bok om reglerna och etiketterna av fastan. Allaah har möjliggjort för många lärda och sökare av kunskap att skriva böcker som kan användas för att predika och lära ut under Ramadaan.

17. De bör uppmuntras till att spendera på sina grannar och de i behov.

Det återberättades att ibn ‘Abbaas sade: “Allaahs Sändebud z var den mest generöse av människorna och han var mest generös under Ramadaan när Jibreel mötte honom. Han skulle möta honom varje natt och repetera Qur’aan med honom. Allaahs Sändebud z var mer generös än den blåsande vinden.” 4

18. Föräldrarna bör hindra sina familjer och barn från att vara uppe sent under natten och slösa tiden på saker som inte gynnar dem, inte mindre saker som är haraam. För djävlarna bland mänskligheten är mer aktiva under denna månad vad gäller att sprida de onda sakerna och omoraliska handlingar för dem som fastar, under Ramadaans nätter och dagar.

19. De mör komma ihåg familjens möte i Allaahs Paradis i Livet efter detta och den stora glädjen för mötet där under skuggan av Hans tron. Dessa välsignade samlingarna i denna värld och att förenas tillsammans för att lyda Allaah genom att söka kunskap, fasta och be är enbart medel som leder till att man uppnår den lyckan.


 

  1. Antecknat av ibn Khuzaymah, 1888; at-Tirmidhi, 3545; Ahmad, 7444; ibn Hibbaan, 908. Se Sahíh al-Jaami’, 3501.
  2. Antecknat av al-Bukhaari, 1859; Muslim, 1136 – orden inom parentes antecknades av Muslim.
  3.  Sharh Muslim, 8/14.
  4. Antecknat av al-Bukhaari, 6; Muslim, 2308.

Lämna ett svar

Räkna ut (spamkontroll) *

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng