Home > Familj > Innebörden av Birr gentemot föräldrarna

Innebörden av Birr gentemot föräldrarna

///
Stängd för kommentarer
Download PDF

Ordet Birr innebär här ‘lydig och att ha ett bra beteende’, så som det hänvisades av Profetens yttrande:have-mercy-upon-them-parents

البر حسن الخلق

“Birr är bra moral.”

När det gäller föräldrar och släktingar, Birr avser motsatsen till ‘Uquq, vilket är motsatsen till respektlöshet och att avvisa rättigheter.

Al-Hasan al-Basree sade:

Birr gentemot föräldrarna innebär att lyda deras befallningar, förutom när de befaller olydnad gentemot Allah. Till skillnad från ‘Uquq som innebär att man avvisar föräldrarna och att man inte visar vänlighet gentemot dem.

[Ad-Durr al-Manthur, vol. 5, sid. 259]

 

Dessutom sade al-Qurtubi:

‘Uquq gentemot föräldrarna innebär att inte uppfylla deras behov och krav som finns inom deras rättigheter, medan Birr innebär att uppfylla dessa behov och krav. Därmed om föräldrarna eller en utav dem befaller sitt barn att göra något, det är nödvändigt att lyda deras befallning så länge det som de har befallt inte innebär olydnad gentemot Allah.

[Al-Jaami’ li-Ahkaam-ul-Qur’aan, vol. 6, sid. 238]

 

Utöver det, Shaykh al-Islam ibn Taymiyah sade:

Abu Bakr sade i sin bok Zad al-Musaafir: ‘Den som gör sina föräldrar arga och som orsakar tårar till dem, det krävs av honom att han går tillbaka och får dem att skratta.’ Detta hänvisar till att det är nödvändigt att lyda föräldrarna angående tillåtna saker med. Därför, vad de än befaller bör uppfyllas och vad de än förbjuder bör undvikas, om allt detta för med sig deras förmån och inte skadar deras barn, inklusive avbrott av reseplaner och att stanna med dem (föräldrarna) om det är vad de önskar.

[Ghidha’ al-Albaab, vol. 1, sid. 382]

 

En man kom en gång till Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och han bad om hans tillåtelse att gå och vara med i Jihaad. Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) frågade honom:

أّحيٌّ والداك؟

“Är dina föräldrar vid liv?”

Han svarade bekräftandes. Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade till honom:

ففيهما فجاهد

“Använd dig själv till deras betjäning.” [Sahih al-Bukhari]

ِAl-Jassaas kommenterade i Ahkaam al-Qur’aan:

Det är inte tillåtet för en man att vara med i Jihaad utan sina föräldrars tillåtelse, när det finns tillräckligt med soldater för att motstå fienden. Dock, ifall det inte finns tillräckligt med muslimska soldater för att motstå de fientliga styrkorna, då måste man gå med i Jihaad (även om det är) utan sina föräldrars tillstånd. I det här fallet blir Jihaad obligatorisk för alla kapabla muslimska män, en Fard ‘Ayn, till skillnad från Fard Kifaayah, då minst en del av Ummah behöver uppfylla obligationen.

[Ahkaam al-Qur’aan, av al-Jassaas, vol. 4, sid. 235]

 

Imam an-Nawawi sade i sin kommentar på Sahih samlingen av Imam Muslim:

Abu Muhammad bin Abdus-Salam sade: ‘Det är inte tillåtet för en man att vara med i Jihaad utan sina föräldrars tillstånd, eftersom det gör dem oroliga när de tänker att han kan dödas eller skadas, som tillägg för att vara bokstavligt deprimerade på grund av den här möjligheten.

 

Även ibn ‘Abbas (må Allah vara nöjd med honom) sade:

Det finns tre verser som är bundna till tre saker, och de är oskiljaktiga.

Han nämnde bland dem versen:

“… och tacka Mig och tacka era föräldrar.” [31:14]

Och sedan kommenterade han:

Den som har tackat Allah men inte uppskattade sina föräldrar, då hans (tacksamhet till Allah) kommer inte att accepteras från honom. Det är därför Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade:

رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد
‘Herrens nöje är kopplat till föräldrarnas nöje, och Herrens ilska är kopplad till föräldrarnas ilska.’” [Kitaab al-Kabaair, sid. 40]

 

I flertal av hans ärade Ahaadith har Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) befallt att föräldrarna ska lydas. Till exempel så sade Abu ad-Dardá’: Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) befallde mig att göra nio saker:

‘Associera ingen med Allah i dyrkan, även om ni skadas eller bränns (dvs. torteras). Överge inte den obligatoriska bönen avsiktligen, för den som överger bönen avsiktligt kommer att förlora banden av Dimmah (som förklarar ens blod och egendom heligt). Drick inte alkohol för det är nyckeln för all ondska. Lyd era föräldrar även om de befaller er till att mista er egendom…’ [al-Bukhaari]

Dessutom sade Muhammad bin Ali:

De värsta av barnen är dem vars brister leder dem till ‘Uquq, medan de värsta föräldrarna är de som överdriver i sin Birr.

 

Allah har varnat föräldrarna för prövningen som deras barn kommer ge dem:

“Era ägodelar och era barn är inget annat än [medel med vilka] Han prövar er” [64:15]

Och inte rekommenderade föräldrarna att använda Birr med sina barn. Däremot befallde Allah barnen att använda Birr med sina föräldrar.

Det finns två anledningar till varför Koranen inte befallde speciellt föräldrarna att vara snälla med sina barn:

  1. på grund av barmhärtigheten som Allah har lagt i hjärtat av föräldrarna (gentemot sina barn).
  2. barnen är inget annat än en del av föräldrarna, vilket får den ena att känna vänlighet och ömhet gentemot för den andra. Dessutom är det ett underbart faktum av livet att alla levande skapelser som existerar, även rovdjuren, har någon typ av föräldraömhet gentemot sina barn.

 

I islam får föräldrarna belöning för deras slitsamma ansträngningar i deras hårda strävan för att stödja och uppfostra deras barn. Likaså får barnen belöning för att hjälpa, tjäna och behaga deras föräldrar. Ka’b bin ‘Ujrah återberättade:

En man passerade vid Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) och följeslagarna var förvånade över hans ivrighet och styrka (sökandes sitt sätt för livsmedel). De sade: ‘Å Allahs Sändebud! Skulle denna vitalitet spenderas för Allahs skull!’ Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) svarade:

‘Om han gick ut för att tjäna det som han stödjer sina unga barn med, då är han (i det) för Allahs skull. Om han gick ut för att stödja sina två äldre föräldrar, då är han (i det) för Allahs skull. Om han gick ut för att stödja sig själv och för att beskydda sin heder (som det att inte tigga från folk, etc.), då är han (i det) för Allahs skull. Om han gick ut för att visa upp sig och för stolthet, då är han (i det) för Satans skull.’ 

[at-Tabarani]

Du kanske tycker om
Shukrserien | Del 5 | Innebörden av al-Hamd
Shukrserien | Del 4 | Bland de största gåvorna
Shukrserien | Del 3 | Sajdat ash-Shukr
Shukrserien | Del 2 | Situationen av den troende

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng