Home > Artikel > Imaan och Ghayb

Imaan och Ghayb

///
Stängd för kommentarer
Download PDF

“de som tror på Ghayb…” [2:3]

Innebörden av Imaan

Abu Ja’far ar-Razi sade att al-‘Ala’ bin al-Musayyib bin Rafi’ återberättade från Abu Ishaq att Abu al-Ahwas sade att ‘Abdullah sade: “Imaan är att lita på”. ‘Ali bin Abi Talhah återberättade att ibn 6e8194_0fd2dc3496fe400aa184ae1c8e87795e
‘Abbaas sade:

“som tror” innebär att de tror på (litar på). Dessutom sade Ma’mar att az-Zuhri sade: “Imaan är gärningarna.” Utöver det sade Abu Ja’far ar-Razi att ar-Rabi’ bin Anas sade att “de har imaan” innebär att de fruktar (Allah).

Ibn Jarir (at-Tabari) kommenterade: “Den föredragna åsikten är att beskrivs som att de har tro i det dolda genom tungan, gärningar och tron. I det här fallet har fruktan för Allah inkluderats i den allmänna innebörden av Imaan vilket nödvändiggör följande gärningar av tungan genom genomförande. Därmed är imaan en allmän term som inkluderar bekräftande och tron på Allah, Hans Böcker och Hans Sändebud, och att man förverkligar den här bekräftelsen genom att man håller fast vid genomförandet av det som tungan yttrar och bekräftar.”

Språkligt, i absolut mening, betyder Imaan endast förtroende och det används för den betydelsen ibland i Koranen. Till exempel säger Allah:

 “Han tror (yu’minu) på Allah och han litar (yu’minu) på de troende” [9:61]

Profeten Josefs bröder sade till sin far:

“Kanske tror du (bi’muminin) oss inte fastän vi säger sanningen.” [12:17]

Dessutom så nämns ordet Imaan ibland tillsammans med gärningar så som Allah säger:

“dem som tror och lever ett rättskaffens liv;” [95:6]

Hursomhelst, när Imaan används på ett obegränsat sätt då inkluderar den tron, gärningar och yttranden av tungan. Vi bör nämna här att Imaan ökar och sjunker.

Det finns många återberättelser och hadither angående det här ämnet och vi har diskuterat dem i början av vår förklaring av Sahih al-Bukhari, alla gåvor är från Allah. Vissa lärda har förklarat att Imaan betyder Khashyah (fruktan för Allah).

Innebörden av Ghayb

När det gäller innebörden av Ghayb här har Salaf olika förklaringar till det, alla är korrekta och indikerar samma allmänna innebörd. Till exempel så har Abu Ja’far ar-Razi citerat ar-Rabi’ bin Anas, återberättat från Abu al-‘Aliyah, angående Allahs yttrande:

“de som tror på Ghayb” “De tror på Allah, Hans änglar, Böcker, Sändebud, den Sista Dagen, Hans Paradis, Elden och på mötet med Honom. De tror även på livet efter döden och på Återuppståndelsen. Allt detta är Ghayb.” Qatadah bin Di’amah sade liknande.

Sa’id bin Mansur återberättade från ‘Abdur-Rahman bin Yazid som sade: “Vi satt med ‘Abdullah bin Mas’ud när vi nämnde att Profetens följeslagare och deras gärningar är överlägsna våra gärningar. ‘Abdullah sade: ‘Angelägenheten av Muhammad var tydlig för dem som såg honom. Vid Honom, det finns ingen gudom förutom Honom (dvs. Allah), ingen person kommer någonsin att uppnå en bättre typ av tron än att tro på al-Ghayb.’ Sedan reciterade han:

“Alif Laam Mim. Detta är Boken i vilken det inte finns någon tvivel, en vägledning för Muttaqin. De som tror på Ghayb” fram till,

“de framgångsrika (de lyckade).”” Ibn Abi Hatim, ibn Marduwyah och al-Hakim, i sin Mustadrak, antecknade denna hadith. Al-Hakim kommenterade att den här hadithen är autentisk och att de två Shaykher – al-Bukhari och Muslim – inte samlade den även då den uppnår deras krav.

Du kanske tycker om
Shukrserien | Del 5 | Innebörden av al-Hamd
Shukrserien | Del 4 | Bland de största gåvorna
Shukrserien | Del 2 | Situationen av den troende
Shukrserien | Del 1 | Tre typer av tacksamhet

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng