Home > Artikel > Förklaring av Hadeeth: “Han är inte från oss”

Förklaring av Hadeeth: “Han är inte från oss”

Download PDF

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد

Följande är en samling av några av de ahaadeeth som har frasen:

ليس مني: Han är inte från mig (han har ingenting att göra med mig).

ليس منا: Han är inte från oss (han har ingenting att göra med oss).

أنا بريء: Jag är fri från honom.

Definitionen av dessa fraser:

Shaykh Muhammad Ibn al-`Uthaymeen (رحمه الله) sade: “Kabaa’ir (De stora) synderna är: Varje synd som Allah (den Upphöjde) har förordnat ett särskilt straff för. Varje synd som Profeten (ﷺ) förbannat dess utförare är en stor synd. Varje synd som det finns ett föreskrivet straff för – exempelvis otukt; eller om det finns ett förfärligt hot i Akhira [livet efter detta] – exempelvis att konsumera Ribaa (ocker); eller om det finns en negation av ens Imaan – exempelvis: “Ingen av er är (i sanning) en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv”; eller där Profeten (ﷺ) befriat sig från dess utförare – exempelvis: “Den som bedrar oss är inte från oss”; eller annat som är liknande betraktas som stora synderna.” [Sharh Riyaadh al-Saaliheen (2/184)]

Fråga: Det finns ahaadeeth av Profeten (ﷺ) där han säger: “han är inte en av oss (som gör så och så)” Betyder frasen: “inte en av oss”, att det tar ut honom från Islam? Om det gör det, kommer dess utförare att förbli I helvetet för evigt? Och Allahs skydd sökes. Och hur kan vi kombinera mellan dessa hadither och ahaadeeth om förbön: “(Allah (den Upphöjde) kommer säga): {Avlägsna från Elden den som säger: ‘Laa ilaaha ill-Allah}, och {Avlägsna från Elden den som har tro lika med vikten av ett senapskorn}?

Shaykh Ibn Baaz (رحمه الله): Dessa ahaadeeth med frasen: “Han är inte från oss”, används de flesta gånger som: 1) ett hot, 2) en varning, 3) för att avskräcka från den synden. Den som begår synden hamnar inte utanför Islam, så länge han inte anser det vara Halaal (tillåtet); men däri finns en tydlig varning och hot. Exempelvis: Profetens ord (ﷺ) i autentiska Hadeeth:

“Den som slår sina kinder, river upp sina kläder och följer exemplen och traditionerna av Jahiliyyah [okunnighetens tid före Islam] är inte en av oss.”

Dvs: en person som gör detta vid tidpunkten av lidandet. Detta är bara som ett hot och denna handling är (i sig) inte Kufr [otro].

Och hans (ﷺ) ord:

“Ingen av er är (i sanning) en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv”

eller:

“Han har ingen (sann) tro, den vars granne inte känner sig säker från hans ondska.”

Alla dessa (hadither) är för att fungera som ett hot och för att avskräcka folk från att ha dåligt och klandervärt beteende och uppmuntra dem till vänlighet och hyfs.

Detsamma gäller för ahaadeeth med liknande fraser. En troende är försiktig och håller sig borta från det som Profeten (ﷺ) varnat för. Dessa synder minskar och försvagar ens Imaan. Liknande till det som Profeten (ﷺ) sade:

“Den som begår otillåten samlag är inte troende vid den tidpunkt han begår det och en tjuv är inte troende vid tidpunkten han stjäl och en förbrukare av alkohol är inte troende vid tidpunkten han dricker. Men (dörren) för ånger är öppen därefter.” [Saheeh al-Bukhaaree and Saheeh Muslim]

Dvs: en sådan person har inte (fullständig) Imaan [tro]. Det betyder inte att personen har blivit en kaafir [icketroende]. Tjuven blir inte en kaafir, inte heller blir en som begår otukt kaafir så länge dem inte anser det vara Halaal (tillåtet) att göra. Om han visste att det är en synd, men ägnar sig åt det eftersom han följde sina luster och Shaytaan, då betraktas han som en syndare, som har svag Imaan, ansvarig för straff och risk att hamna i Elden; Detsamma för den som dricker rusmedel. Men om han anser det vara lagligt, till exempel säger han: “Att ha otillåten samlag är Halaal”, då han har begått Större Kufr (som driver ut honom utanför Islam); likaså har den som säger: “att dricka rusmedel är Halaal”, begått Större Kufr.

Likaså om en tjuv säger att det är tilltet att stjäla från människor har han begått Större Kufr. Och om man säger att Ribaa (ocker) är Halaal har man begått Större Kufr. Men om han bedriver Ribaa (ocker transaktioner), men inte anser det vara tillåtet, då är han en syndare som har begått en stor synd, med svag Imaan, och det minskar hans Imaan och han har utsatt sig för hot och bestraffning av Elden. På samma sätt har den som inte lyder föräldrarna och klipper släktbanden utsatt sig för hot och straff och att hamna i Elden. Så (den person som engagerar sig i sådana synder) kommer att vara under Allahs vilja (dvs. om Allah vill kommer Han straffa honom eller förlåta honom).

I slutändan är syftet här att dessa fraser som: “han är inte en av oss”, ingen av er är (sann) troende…” osv, inte betyder att det är Kufr Akbar (Större Kufr), men de är bara som ett medel för hot och varning (om hur allvarlig synden är). När det gäller att veta vad som betraktas som Större Kufr, finns det andra hadither.

Imaam al-Baghawee (رحمه الله) sade: “Profetens ord (): “… han är inte från mig “, åsyftar inte att man utesluts från religionen. Snarare menade han att den som gör det har utelämnat hans (ﷺ) läror; Dvs: detta är inte från vårt (Profetens) uppförande och agerande; eller han är inte på min Sunnah och mitt tillvägagångssätt att behandla sina bröder. Allah (den Upphöjde) nämnde att Ibrahim [Abraham] عليه السلام sade:

فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي
{Jag skall därför [bara] räkna den som följer mig i tron till de mina;} [Surah Ibraaheem (14): 36]

[Sharh al-Sunnah (8/167)]

Shaykh `Abdul Rahmaan Ibn Qaasim (رحمه الله) sade: “(Tecknen på de stora synderna) är: Varje synd som har en föreskriven Hadd (straff) i den här världen, eller som följer med en Wa`eed (hot) i livet efter detta, eller om Nafi (negation) av ens Imaan nämns, eller (som har) Lu`in (La`an) (förbannats), eller (som orsakar) Ghadhab (vrede), eller (som leder till) `Adhaab (straff), eller det som Profeten (ﷺ) frigjort sig ifrån, eller sagt: “han är inte från oss”. [Haashiyah Kitaab al-Tawheed (1/257)]

Abu Dawood och Tirmidhee återberättade i deras respektive Sunans att Yahya sade: “Sufyaan ogillade tolkningen av uttrycket “har ingenting att göra med oss” som “inte som oss”

Så från de ovannämnda uttalanden av de lärda bör det förstås att dessa fraser: “han är inte från mig” eller “han är inte en av oss” är till för att nedvärdera handlingen; dvs den som gör dem följer inte Profetens Sunnah (tradition) och att han saknar de egenskaper som en troende bör ha – exempelvis: att vara sanningsenlig med andra och inte lura dem. I de flesta fall innebär inte dessa hadither att en person har begått Kufr (Akbar) och hamnat utanför Islam. De visar bara allvaret i synden, dvs att det är en stor synd och man bör vara försiktig med att inte begå det.

Lämna ett svar

Räkna ut (spamkontroll) *

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng