Home > Artikel > Den muslimska kvinnan & hennes status i Ummah

Den muslimska kvinnan & hennes status i Ummah

///
Stängd för kommentarer
Download PDF

Av Shaykh ‘Abdul ‘Azeez ibn Baaz (d. 1420H) (rahimahullah)statuskvinna

Den här korta artikeln var ett svar till en specifik fråga angående positionen och statusen av muslimska kvinnor och den har tagits från hans Majmoo’ Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah (3/348-350).

Källa: al-Istiqaamah, fråga nr. 1 – Dhul-Hijjah 1416H/maj 1996

Statusen av den muslimska kvinnan i islam är en väldigt ädel och ärad status och hennes verkan är väldigt stor i livet av varje muslim. Sannerligen är den muslimska kvinnan den inledande läraren i byggandet av ett rättfärdigt samhälle, så länge hon följer vägledningen från Allahs Bok och Sunnah av Hans Profet [må Allahs frid och välsignelser vara över honom]. Eftersom vidhängande vid Koran och Sunnah distanserar varje muslimsk man och kvinna från att vara vilseledd på något sätt. Vilseledningen som flera nationer har drabbats av [beror på vilseledningen från] Allah den Högstes väg och från det som Hans Profet [må Allahs frid och välsignelser vara över honom] kom med. Profeten [må Allahs frid och välsignelser vara över honom] sade: “Jag lämnar efter mig två saker. Ni kommer inte att gå vilse så länge ni håller fast vid dem båda – Allahs Bok och min Sunnah.”

Den stora betydelsen av den muslimska kvinnans roll – vare sig det är en fru, syster eller dotter – och rättigheterna som hon har samt obligationerna som hon har, har alla förklarats i den ädla Koranen och detaljerna har vidare förklarats i den rena Sunnah.

Hemligheten bakom hennes betydelse ligger i den stora bördan och ansvaret som har lagts över henne och svårigheterna som hon behöver bära. I termer av ansvar – några som inte ens en man kan bära på. Det är därför som bland de mest viktigaste obligationerna som vilar över en person är att visa tacksamhet till modern och att visa vänlighet samt godhet till henne. Och i det här fallet har hon företräde över fadern. Allah den Högste sade:

“Gud har anbefallt människan [att visa] godhet mot sina föräldrar; [hon bör tänka på att] modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, [fött det] och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar [och minns att] Jag är målet för er färd!” [31:14]

Allah den Högste sade:

“VI HAR förmanat människan att visa godhet mot sina föräldrar. [Den blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon – ja, [hennes möda] varar trettio månader…” [46:15]

En man kom till Allahs Sändebud [må Allahs frid och välsignelser vara över honom] och han sade: “Å Allahs Sändebud! Vem bland mänskligheten förtjänar det bästa kamratskapet från mig?” Han svarade: “Din mor.” Mannen frågade: “Vem sen?” Så han svarade: “Din mor.” Mannen frågade: “Vem sen?” Så Profeten svarade igen: “Din mor.” Mannen frågade sedan: “Vem sen?” Så han svarade: “Sedan din far.” Detta nödvändiggör att modern ges företräde tre gånger när det gäller vänlighet och god behandling, än fadern.

När det gäller frun då har hennes verkan i att göra själen lugn och fridfull tydligt visats i den ädla versen i Hans – den Högste – yttrande:

“Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.” [30:21]

Al-Haafidh ibn Katheer (d. 774H) – rahimahullah – sade medan han förklarade termerna mawaddah och rahmah som dyker upp i den ovanstående versen:

Al-mawaddah betyder kärlek och tillgivenhet och ar-rahmah betyder förbarmande och medlidande eftersom en man tar hand om en kvinna antingen på grund av sin kärlek till henne eller på grund av förbarmande och medlidande för henne; genom att ge henne ett barn…

Och den unika ställningen att Profetens [må Allahs frid och välsignelser vara över honom] fru Khadeejah – må Allah vara nöjd med henne – hade en stor verkan i att lugna och försäkra Allahs Sändebud [må Allahs frid och välsignelser vara över honom] då Jibreel – frid vare med honom – kom till honom första gången i grottan Hiraa. Profeten [må Allahs frid och välsignelser vara över honom] återvände till Khadeejah med den första uppenbarelsen och med hans hjärta omskakat och som slog väldigt snabbt och hårt medan han sade till henne: “Täck mig! Täck mig!” Så hon täckte honom tills hans fruktan försvann efter vilken han berättade för Khadeejah – må Allah vara nöjd med henne – allting som har hänt och sade: “Jag fruktar att något kommer hända mig.” Så hon sade till honom: “Aldrig! Vid Allah! Allah kommer aldrig vanära dig. Du håller goda släktrelationer med dina släktingar, du hjälper de fattiga och de i behov, du tar hand om gästerna generöst och hjälper dem som har drabbats med svårigheter.”

Och glöm inte ‘Aaishah – må Allah vara nöjd med henne – och hennes enorma bidrag. Även de ädla (stora) Sahaabah (följeslagarna) brukade ta kunskap i hadith från henne och många utav Sahaabiyaat (kvinnliga följeslagare) lärde sig olika domar angående kvinnliga angelägenheter från henne.

Och jag har inga tvivel om att min mor (må Allah vara nådig över henne) hade en stor påverkan på mig och att hon var en stor kompetens för mig då hon uppmuntrade mig till att studera och då hon hjälpte mig med det. Må Allah öka hennes belöningar och belöna henne för det som hon har gjort för mig. Och det finns inte heller några tvivel om att huset där det finns vänlighet, kärlek och omhändertagande med korrekt islamisk tarbiyah (utbildning och kultur) kommer att påverka mannen enormt. Så han kommer att bli, om Allah vill, framgångsrik i sina angelägenheter i allt, vare sig det är att söka kunskap, handel, jobb, etc. Så det är enbart Allah som jag ber om att ge oss framgång och att vägleda oss alla till det som Han älskar och är nöjd med. Och må Allahs frid och välsignelser vara över Profeten Muhammad, över hans familj och hans följeslagare.

Du kanske tycker om
Shukrserien | Del 5 | Innebörden av al-Hamd
Shukrserien | Del 4 | Bland de största gåvorna
Shukrserien | Del 3 | Sajdat ash-Shukr
Shukrserien | Del 2 | Situationen av den troende

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng