Home > Fiqh > Allt du behöver veta om Ghusl

Allt du behöver veta om Ghusl

ghusl
Download PDF

Lov och pris tillkommer Allaah a. Må Allaahs frid och välsignelser vara över Profeten Muhammad, hans familj, hans följeslagare och dem som följer i deras spår.

Ghusl – vad är det?

Ghusl غسل – Att tvätta kroppen. Att tvätta hela kroppen inklusive huvudet. Detta krävs i fall av stora rituella orenheter (hadath akbar), så som efter sexuellt umgänge eller menstruation, för att man skall kunna be.

Hur utför man ghusl?

Det finns två typer av ghusl:

Den godkända formen på så sätt att om en person försäkrade sig med att utföra ghusl på det här sättet, hans ghusl är giltig och han blir renad från stora orenheter. Men om personen missar och inte gör ghusl helt då är hans ghusl ogiltig. Förtydligande: Om personen duschar och tvättar av sig hela kroppen och anser reningen vara tillräcklig för hela kroppen samt att vattnet har täckt hela kroppen, respektive om man missar ut någon del av kroppen.

Den andra formen hursomhelst är den kompletta typen av ghusl och även den mer föredragna. De lärda anser det vara minst mustahabb att utföra detta, dvs. rekommenderat och påbjudet, om inte obligatoriskt. Vad gäller den obligatoriska och godkända formen så gäller följande:

  1. Bygga upp en avsikt att man ska rena sig själv från orenhet så som janaabah (orenhet efter sexuellt umgänge), menstruation eller nifaas (blödningen som kommer efter förlossningen).
  2. Att man tvättar hela kroppen med vatten en gång och ser till att vattnet når hårrötterna och ställen där vattnet inte kommer åt lätt så som armhålor och baksidor av knäna samt att man rensar munnen och näsan, enligt den mer korrekta av åsikterna som de lärda har.

Shaykh ibn ’Uthaymeen (må Allaah vara barmhärtig över honom) sade i al-Sharh al-Mumti’ (1/423):

”Beviset att denna ghusl är giltig är Allaahs Ord: ’Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen].’ [Koranen, 5:6] Allaah nämnde inget annat utöver det. Om en person tvättar hela sin kropp en gång då är det rätt att säga att han har renat sig själv.”

Vad gäller den kompletta formen så är det som följande:

  1. Forma avsikten i hjärtat att man ska rena sig själv från store orenheter: janaabah, menstruation eller nifaas.
  2. Säga Bismillaah och tvätta händerna tre gånger, sedan tvätta bort smuts om det finns på privata kroppsdelar.
  3. Sedan göra wudoo’ som för bönen, en komplett wudoo’.
  4. Hälla vatten över huvudet tre gånger och tvätta håret så att vattnet når hårrötterna.
  5. Tvätta kroppen och se till att vatten når alla delar och man börjar med höger kroppssida och sedan tar man den vänstra och man tvättar kroppen samtidigt med händerna så att vattnet når hela kroppen.

Bevisen för att detta är mustahabb (rekommenderat) formen av ghusl är:

När Allaahs Sändebud gjorde ghusl för janaabah skulle han tvätta sina händer och göra wudoo’ som för bönen, sedan skulle han tvätta sig själv och sedan skulle han dra fingrarna genom håret. Sedan när han tyckte att det [vattnet] hade nått hans hud skulle han hälla vatten över det [huvudet] tre gånger, sedan skulle han tvätta resten av kroppen. [Återberättat av ’Aaishah och antecknat av al-Bukhaari (248) och Muslim (316)]

Det finns även andra återberättelser som liknar denna angående hur Profeten skulle utföra ghusl och som kan användas som bevis att det här sättet är mustahabb.

När blir ghus waajib (obligatoriskt) och när är det sunnah och mustahabb?

De lärda har beskrivit alla fall och deras kommentarer kan delas upp i tre kategorier:

1. Fall där ghusl krävs enligt samstämmighet

– Utlösning av maniy (sädesvätska) även om det inte är genom samlag.

Det står i al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah (31/195):

“Fuqaha’ är enhälligt överens om att utlösning av maniy (sädesvätska) är en av sakerna som gör ghusl obligatoriskt. An-Nawawi återberättade att det fanns en konsensus angående den här punkten. Ingen skillnad har gjorts mellan män och kvinnor eller om man sover eller är vaken. Grundprincipen angående det är hadíthen av Abu Sa’eed al-Khudri f enligt vilken Profeten z sade: ‘Vatten är för vatten (dvs. ghusl måste utföras när sädesvätska har utlösts).’ [Antecknat av Muslim (343)]. Vad det innebär, så som det sades av an-Nawawi, är att det blir obligatoriskt att utföra ghusl med vatten om sprutvatten har utlösts, dvs. maniy.”

– När penisens tipp försvinner helt i vaginan, även om ingen utlösning sker

Abu Hurayrah f återberättade att Profeten z sade: “När en man sitter mellan de fyra delarna (armarna och benen av sin fru) och har samlag med henne, då är ghusl obligatorisk.” (Antecknat av al-Bukhaari, 291. Muslim lade till (525): “Även om han inte ejakulerar”)

– Menstruation och nifaas (blödning efter förlossningen)

Det står i al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah (31/204):

“Fuqaha är enhälligt överens om att menstruation och nifaas är bland sakerna som gör ghusl obligatoriskt. Ibn al-Mundhir, ibn Jarír, at-Tabari och andra har återberättat att det fanns en konsensus på denna punkt. Beviset att ghusl krävs efter menstruation är versen där Allaah säger:

‘OCH DE frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: “Detta är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena; men när de har renat sig ta dem då till er, så som Gud har befallt er.”‘ [2:222]

2. Fall då ghusl inte krävs enligt konsensus men är mustahabb

– Varje gång man ska träffa folk är det mustahabb att göra ghusl innan

Al-Baghawi p sade: “Det är mustahabb för den som vill träffa folk att göra ghusl, rena sig själv och parfymera sig. Det inkluderar att göra ghusl på de två ‘Eid.” An-Nawawi p sade i al-Majmoo‘ (2/233): “Det är sunnah för alla enligt konsensus, män, kvinnor och barn, eftersom det är en del av att försköna sig själv.”

Detta inkluderar även att göra ghusl innan förmörkelsebönen, bönen för regn (istisqa’), ståendet i ‘Arafah, att göra ghusl i al-Mash’ar al-Haraam, innan man stenar Jamaraat under dagarna av tashreeq och andra ställen där folk samlas för att göra handlingar av dyrkan eller samlas enligt deras traditioner.

– När det sker en förändring på kroppen.

Al-Muhaamili – som var en Shaafa’i faqíh – sade: “Det är mustahabb att göra ghusl varje gång som en förändring sker på kroppen.”

Till exempel, fuqaha’ sade att det är mustahabb för den som blev galen eller svimmade att göra ghusl när han återhämtar sig, och att göra ghusl efter koppning, efter att man har inträtt hammam och så vidare, eftersom ghusl kommer ta bort allting som har kommit på kroppen och det kommer återställa den (kroppen) till dennes naturliga tillstånd. Se al-Majmoo’ (2/235, 234).

– För vissa handlingar av dyrkan, så som att göra ghusl när man inträder ihraam

Profeten z gjorde ghusl innan han bytte om till sina ihraam kläder (at-Tirmidhi, 830). Fuqaha’ säger att det är mustahabb att utföra ghusl för tawaaf az-ziyaarah och tawaaf al-wadaa’ (farväls-tawaaf), och för Laylat al-Qadar. När ibn ‘Umar inträdde Makkah skulle han göra ghusl och han sade att Profeten z brukade göra så (se Sahíh al-Bukhaari (1478) och Sahíh Muslim (1259)).

3. Ghusl där de lärda skiljdes åt i åsikt och den åsikten som är mer korrekt

– Ghusl för de bortgångna

Majoriteten av de lärda är av åsikten att döden är en av de saker som gör ghusl obligatoriskt eftersom Profeten z sade till kvinnorna när hans dotter dog: “Tvätta henne tre gånger eller fem eller mer än det.” (Antecknat av al-Bukhaari (1253) och Muslim (939))

– Ghusl efter att man har tvättat den bortgångne

De lärda har skiljts åt i detta baserat på skillnaderna av hadítherna som återberättades kring det. Det återberättades från Abu Hurayrah f att Profeten z sade: “Den som tvättar en död person, låt honom göra ghusl.” [Antecknat av Ahmad (2/454), Abu Dawood (3161) och at-Tirmidhi (993), som sade att det är en hasan hadíth. Imam Ahmad sade i Masaa’il Ahmad av Abu Dawood (309): “Ingen hadíth har bevisats angående detta”.]

Shaykh ibn ‘Uthaymeen p sade i al-Sharh al-Mumti’ (1/411): “Den korrekta åsikten är att det är mustahabb.”

– Ghusl på fredagar

An-Nawawi sade i al-Majmoo’ (2/232): “Det är Sunnah enligt majoriteten och några utav salaf ansåg det vara obligatoriskt.”

Den korrekta åsikten som hade företräde hos shaykh al-Islam ibn Taymiyah i al-Fataawa al-Kubra (5/307): “Det är obligatoriskt att utföra ghusl på fredagar för den som är svettig och har en lukt som kan störa andra.”

– När en kaafir blir muslim

Maaliki lärda och Hanbali lärda är av åsikten att om en kaafir blir muslim så krävs ghusl på grund av återberättelsen av Abu Hurayrah f att Thumaamah ibn Athaal f blev muslim och Profeten z sade: “Ta honom till gården av Banu den och den och säg till honom att utföra ghusl.” Och det återberättades att när Qays ibn ‘Aasim blev muslim sade Profeten z till honom att utföra ghusl med vatten och lotusblad. Och i de flesta fall kommer den nya muslimen att inte vara fri från janaabah så ghusl krävs för det fallet.

Hanafi lärda och Shaafa’i lärda är av åsikten att det är mustahabb för en kaafir att göra ghusl när han blir muslim även om han inte är junub eftersom många personer blev muslimer och Profeten z sade inte till dem att utföra ghusl. Om en kaafir blir muslim när han är junub då måste han utföra ghusl. An-Nawawi p sade: “Detta sades av ash-Shaafa’i och majoriteten av våra följeslagare var överens om det.”

Shaykh ibn ‘Uthaymeen p sade i al-Sharh al-Mumti’ (1/379): “För att vara på den säkra sidan bör han utföra ghusl.”

Lämna ett svar

Räkna ut (spamkontroll) *

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng