Home > Islams pelare > Zakah – Allmosan

Zakah – Allmosan

///
Stängd för kommentarer
Zakah
Download PDF

Zakah – Allmosan

w

Zakah är den tredje pelaren i Islam, Zakah nämns i 82 verser i Quranen varav 32 av gångerna är Zakah nämnt direkt efter Salah vilket visar vikten av Zakah.

Allah säger i koranen (tolkning av innebörden):

Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande [zakah]. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud]. [98:5]

En del lärda menar att Zakah har en ytlig och innerlig dimension där den ytliga dimensionen är reningen av en muslims rikedom. Zakah fungerar som ett filter för en muslims rikedom för att hålla borta alla orenheter och för att rikedomen skall kunna öka på ett sätt som gör Allah nöjd. Den innerliga dimensionen är den som rensar egot, girighet och avundsjuka.

Med Zakah menar man oftast en sort skatt eller välgörenhet men det mer korrekta är att Zakah är en gudomlig plikt som är den rätt som den fattiga har över den rika/välmående.

Allah säger i koranen (tolkning av innebörden):

och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar Åt tiggarna och dem som [i tysthet] lider nöd [70:24-25]

i en annan vers säger Allah (tolkning av innebörden):

Tag då emot något av dem som offergåva [Muhammad]; så renar du dem [från synd] och hjälper dem att växa [i rättfärdighet]. Och be för dem – dina böner ger dem trygghet och tröst; Gud hör allt, vet allt. [9:103]

Den som är förpliktad att betala zakah

För att en muslim ska vara förpliktad att betala zakah finns det tre krav som bör uppfyllas:

  1. Man skall vara medveten
  2. Man ska vara mogen (ha kommit in i puberteten)
  3. Man ska ha nått Nisab gränsen

Med nisab menar man den minimala mängd rikedom som en individ besitter för att vara förpliktad att betala Zakah. Profeten har informerat oss om den gränsen vilket är 20 mithaaq av guld eller 200 dirhams silver vilket motsvarar 85g guld och 595g silver. Från den rikedom man besitter betalas 2.5% av den rikedom man innehavt under ett år.

Hur man räknar ut zakah

När du har nått nisab gränsen som idag [2017-10-01] motsvarar ca 28 465,905 kr om man räknar värdet av 85g guld och sedan har den summan eller mer under ett år betalar du 2.5% av det i Zakah. I detta fall blir det ca 712 kr som betalas i Zakah. Då året räknas utifrån den dag du når nisab gränsen är det viktigt att man markerar den dagen. Så exempelvis om du når nisab gränsen den 21 mars 2017 ska du betala zakah den 21 mars 2018.

För att kunna veta hur mycket du ska betala i Zakah behöver du räkna ut alla tillgångar du har detta inkluderar: Kontanter och likvida investeringar, Affärstillgångar (aktier, andelar, ägodelar och pension), boskap och jordbruksproduktioner.  När det gäller affärstillgångar beror det på syftet i innehavet, om man syftar att sälja dessa tillgångar betalar man zakah för det men om man ex. köper ett hus i syfte att bo i den betalar man inte zakah för det.

När det gäller guld och silver som man har på sig råder det skiljaktigheter i om man ska betala zakah för det eller inte. Enligt majoriteten av de lärda inom Hanbali, Maliki och Shafiee skolorna behöver man inte betala zakah för det medan de lärda inom Hanafi skolan säger att det är obligatoriskt att betala för det.

Vem har rätten att få Zakah pengarna

Allah säger (tolkning av innebörden):

Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis. [9:60]

Det är åtta kategorier som är berättigade zakah, dessa är:

1 De fattiga

De fattiga är de i störst behov av hjälp, dessa är dem som inte har det tillräckliga för att kunna uppfylla de grundläggande behoven för dem själva och deras familjer under ett halvt år

2 De nödställda

Skillnaden mellan den nödställde och den fattige är att den nödställde har hälften eller mer av det som behövs för att uppfylla de grundläggande behoven

3 De som samlar in Zakah

Detta är dem som har hand om insamlandet av Zakah pengarna samt ser till att pengarna distribueras

4 För att vinna hjärtan [för tro]

Detta är personer som genom att få zakah kan öppna sitt hjärta gentemot tron, detta kan vara en icke muslim som man vill ska bli muslim, en muslim med låg Iman, en ond man som genom zakah slutar sin ondska gentemot muslimerna eller andra fall som nyttar muslimerna.

5 Friköpa människor ur fångenskap och slaveri

Denna kategori kan delas upp i tre delar:

  • En slav som har ingått ett frigivningskontrakt för att köpa ut sig själv från hans mästare för en viss summa som betalas under ett senare skede. Denna person kan få tillräckligt med pengar för att kunna fullgöra sitt kontrakt.
  • En slav som kan köpas ut med Zakah pengar för att sättas fri
  • En muslimsk fånge som har tillfångatagits av icke-troende, man kan med Zakah pengarna betala ut lösensumman för att frita fången. Detta gäller även om en muslim kidnappas av icke-troende eller muslimer. Detta gäller om man inte genom andra medel kan frita fången.

6 [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor]

De lärda har delat in skuld i två kategorier:

  • Skuld som uppstått för att skapa försoning. Detta innebär att man ger Zakah till en muslim som använt sin förmögenhet för att försona mellan exempelvis två stammar för att förhindra krig.
  • Skuld som uppstått på grund av behov, detta gäller endast om individen inte kan betala tillbaka lånet med ens egna förmögenhet.

7 [Kampen för] Guds sak

Detta innebär att Zakah går till Jihad för Allahs sak, detta är då viktigt att bekräfta att det sker för Allahs sak. De lärda har även här inkluderat en person som ägnar sin tid åt att söka islamisk kunskap. Zakah kan då ges åt personen för att underlätta kunskapssökandet.

8 Vandringsmannen

Detta är en vandringsman som inte har några pengar och är utesluten ifrån allt. Zakah pengar kan i detta fall gå till att hjälpa den personen att nå sitt hem även om denna person egentligen är förmögen.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng