Home > Hälsa > Psykisk ohälsa; Depression ur ett islamiskt perspektiv | Del 3

Psykisk ohälsa; Depression ur ett islamiskt perspektiv | Del 3

Download PDF

Bismillah. 

Kan försummande av våra Islamiska plikter, okunskapen om Islam etc orsaka depression, ångest med mera? Svaret är ja, det kan det. Allah säger i Koranen:

“Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap] skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.” [Koranen 20:124]

I Ibn Kathirs (må Allah vara nöjd med honom) tafsir (tolkning) av ovanstående vers kan man läsa följande:

”Men den som vänder ryggen åt Mig [och Mina budskap]” Detta betyder ”Den som motsätter sig Mitt kommando och vad Jag har uppenbarat för mitt sändebud, då har han vänt sig bort från den, försummat det och tagit hans vägledning från något annat än det.

”… skall få ett eländigt liv” betyder att hans liv kommer bli svår i detta liv. Han kommer inte ha någon stillhet eller lugn och ingen expansion av hans bröst (dvs. inte känna någon lättnad). Snarare kommer hans bröst vara i svårigheter pga. hans vilseledning. Även om han verkar ha det bekvämt utåt och han klär sig i vad han vill, äter vad han vill och lever hur han vill kommer han inte vara lycklig. För sannerligen kommer hans hjärta inte ha ren övertygelse, visshet och vägledning. Han kommer att vara i agitation, förvirring och tvivel. Han kommer ständigt vara i förvirring och i ett tillstånd av osäkerhet. Detta är svårigheterna av detta liv.” [Slut Citat]

Om vi känner oss deprimerad och ledsna är det viktigt att se över våra liv och speciellt över de plikter vi har. Hur ser din relation ut med Allah? Hur ser din relation ut med bönen? Hur ser den ut med koranen? Och vad är dina prioriteringar i livet och ditt syfte med livet?

Det kommer perioder i våra liv då vi känner oss väldigt vilsna, vi är så omringande av det värdsliga där vi måste prioritera utbildning, jobb, familj och mycket mer att vi ofta – medvetet eller omedvetet kan glömma bort att tänka på det efterkommande livet och vad man lever för. Låt oss påminna oss själva att depression kan drabba vem som helst och är en stor prövning från Allah som vilken fysisk sjukdom som helst. Låt oss påminna oss själva att Allah är vår Skapare och att Skaparen själv vet vad vi är i behov av. Enbart Han kan läka våra sår, skänka oss botemedel och göra oss friska igen. Allah säger:

”Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan.” [Koranen 26:80]

Varje människa kan drabbas av nedstämdhet, oro, ångest, depression. Detta är normalt och det är hur vi är skapade som jag nämnt i de tidigare delarna. Vi känner oss ledsna, vi känner oss nere och vissa perioder och stunder känner vi oss glada, lyckliga och livet verkar perfekt.

”och att det är Han som ger er orsak att skratta och Han som ger er orsak att gråta;” [Koranen 53:43]

Det går att kombinera både islamiskt och kliniskt för att komma ur depression eller all slags psykiska sjukdomar. Notera att det ena inte behöver utesluta det andra. Nedan kommer en lista av de sakerna som kommer att vara till stor nytta för dig. Som jag nämnt i del två ”psykisk ohälsa; depression ur ett kliniskt perspektiv” är det viktigt att veta att man inte på en dag blir frisk och att saker och ting tar sin tid. Se din kamp mot att komma ur din psykiska ohälsa som att bygga upp din kondition och muskler. I början kommer det vara tufft och svårt, du kommer känna att det värker extra mycket under vissa perioder men du kommer senare känna en lättnad och vänja dig vid de olika aktiviteterna. Att komma ur depression är en kamp och du bör ta saker ett steg i taget. Vi bygger inte våra muskler på en dag utom det tar sin tid och vi bör ge våra kroppar, själar och hjärtan den tid den behöver.

Att komma ur depression med hjälp av Islam:

 • Vad är meningen med ditt liv? Låt oss ta en stund att tänka på vad vi gör i denna världen och vad vårt syfte med livet är. Är det inte så att vi ibland känner att våra liv är meningslösa och saknar syfte? Du kanske känner att du inte vet vart du ska ta vägen och ifall Islam faktiskt är något för dig. Därför är det viktigt att man börjar reflektera, vara uppriktig och söka sanningen. Ge dig själv 5-10 min i veckan eller om dagen på att uppriktigt reflektera över ditt liv. Känner du att det underlätta så skriv ned dina tankar och frågor du har och försök söka svar på dem. Allah den upphöjde har inte skapat oss för denna världen utom enbart för att dyrka Honom. Han säger:

  ”Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.” [Koranen 51:56]

  ”Har de inte ägnat någon eftertanke åt [allt som visar att] Gud inte har skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte och att en slutpunkt är fastställd [för allt]? Men många människor förnekar att de [en dag] skall möta sin Herre!” [Koranen 30:8]

 • Allah testar de troende: Vårt liv i denna världen är inte evig och inte perfekt. Vi kommer att prövas ständigt och allt detta sker av en anledning. Allah säger i koranen:

  ”Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap –
  ” [Koranen 2:155]

  ”TROR människorna att de efter att ha förklarat “Vi tror” skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar” [29:2]

  Profeterna, följeslagare och de troende har alltid testats av Allah. Han vill rena dig från dina synder och få dig att komma närmare honom men viktigt sak är även att veta att Allah sätter de Han älskar på prov eftersom Han vill dig det bästa.

  Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade: ”Om Allah älskar ett folk, prövar Han dem, och den som har tålamod kommer att ha tålamod, och den som är ängslig kommer vara ängslig.” (Berättad av Imaam Ahmad; Saheeh al-Jaami’, 1706).

  Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade också: ”För varje bekymmer, sjukdom, oro, olycka eller sorg som hemsöker en muslim, även ett stick av en tagg tar Allah bort någon av hans synder i dess ställe.” [Sahih al-Bukhari]

 • Ha tålamod: Att ha tålamod är svårt, men det är även en stor nyckel för att vi ska klara av mycket i våra liv. Som allting måste man träna upp sitt tålamod och bästa sättet att träna upp sitt tålamod är under de tiderna då du inte alls känner dig tålmodig. Visst låter det konstigt, men de tillfällen du sakta kan börja träna upp ditt tålamod är stunderna du t.ex. blir arg, när du väntar på bussen och den är försenad eller när du är stressad. Glöm inte att enbart Allah kan skänka dig tålamod, så be ständigt Allah om att han ska skänka dig tålamod i dina dåliga och goda tider.

  ”Bär allt med tålamod men [minns att du bara får] kraft att visa tålamod från Gud.” [Koranen 16:127]

  Åkalla Allah och Han kommer besvara dig: Hur ofta är det inte så att vi misströstar och inte tror att Allah kommer besvara våra böner? Hur ofta är det inte så att vi bara vill falla ned i tårar och gråta ut vår smärta till Allah men någonting hindrar oss från det? Sanningen är att vi tenderar att jämföra Allah med människor, även om vi inte avsiktligt eller medvetet menar det. Vi ser på hur människor reagerar när vi ber de om råd och hjälp att vi tror att Allah kommer behandla oss på exakt samma sätt. Många känner sig som en börda när de åkallar Allah, de känner att de ber om för mycket. Men hos Allah är ingenting för mycket, snarare så vill Allah att du ska åkalla honom och be honom om allt ditt hjärta vill ha och inte vill ha. Allah säger:

  “NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig [svara då att] Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.” [Koranen 2:186]

  När vi reflekterar över versen är det viktigt att lägga märke till en grej. Till skillnad från översättningen, när Allah säger ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي (”När mina tjänare frågar dig om Mig”) så säger Han inte att Profeten eller någon annan ska besvara frågan med ”Säg åt de att jag är nära” (”Qul innee qareebun”). Utom Allah besvara detta själv och säger فَإِنِّي قَرِيبٌ (”Jag är nära”). Versen visar att Allah inte riktar sig mot profeten bara utom talar direkt till Sina tjänare. Så när du läser denna vers så kom ihåg att Allah säger just till dig att Han är nära, Han kommer besvara din bön.

  Allah kommer besvara din åkallan så som Han besvarade Ayyubs (må frid vara över honom) åkallan.

  “OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: “Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!” Och Vi hörde hans bön och befriade honom från det onda som [plågade] honom och gav honom åter [dem av] hans familj [som Vi tagit ifrån honom] och Vi fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss och som något att bevaras i minnet av alla som ägnar Oss sin dyrkan.” [Koranen 21:83-84]

 • På prövning följer lättnad! Du kommer med Allahs vilja att uppleva bra dagar. Det handlar om att ha hopp och inte ge upp. Solen kommer alltid skina efter regnet och efter stormen kommer alltid lugnet. Så som ditt liv i denna världen är tillfällig är även din smärta tillfällig. Allah säger:

  “HAR VI inte öppnat ditt bröst och lyft av bördan som tyngde din rygg? Och lagt ditt namn i var mans mun? På prövningen följer lättnad! [Ja,] på prövningen följer lättnad! Stå upp, när du har fullgjort [din uppgift], och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre.” [Koranen 94:1-8]


Fortsättning följer…

2 Svar

 1. Mona

  Salaam alaykom ! SubbhanAllah det var som att läsa om mig själv så som du beskrev. Jag är i denna situationen just nu Alhamdulillah .

  Må Allah underlätta det för oss/dom som är i samma situation ..

Lämna ett svar

Räkna ut (spamkontroll) *

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng